La noche de Rumberos – pondělí 30. dubna 2018

◄►SPECIAL SALSA PARTY WITH RUMBEROS DE PRAGA◄►

◄►WELCOME DRINK◄►

►►► DJ ♫ MARIO◄◄◄

►►► SALSA ◄► TIMBA ◄► BACHATA ◄► LATIN POP ◄◄◄

Dámy a pánové máte se na co těšit!
Je tu první nejpočetnější pánská taneční skupina Rumberos de Praga, která vás srdečně zve 30. dubna do klubu La Macumba na premiéru nové taneční show „Ibiano“. Taneční skupina byla založena roku 2008 a vrací se více jak po 7leté pauze v 5 členném (zatím vystupují pouze 4) složení tanečníků Alex, Ovik, Rado, Angelo a Leon. V Čechách se Rumberos de Praga zapsali do podvědomí publika sehraného dua Leona a Filipa Drašara v letech 2009 – 2011, kde reprezentovali svou show kubánskou rumbu, afrokubánský folklór a timbu na festivalech jako Danzarte 2009 (Španělsko), Slovensko „Hot Tatras 2010“. Pánské taneční seskupení Rumberos de Praga bude nadále šířit kubánskou kulturu s úctou a nadšením k tradičním a populárním kubánským tancům.

Vstup 100 Kč (včetně welcome drinku).

Klub je otevřen od 18:00.
► WELCOME DRINK
► Rezervace:
tel.: +420 776 795 166
email: rezervace@lamacumba.cz
www.lamacumba.cz
www.facebook.com/lamacumba.cz

Ladies and gentlemen, you have something to look forward to!
There’s the first the most numerous dance group, Rumberos de Praga, who cordially invites you to La Macumba on April 30 for the premiere of the new “Ibiano” dance show. The dance group was founded in 2008 and returns after more than a 7-year break in 5-member (so far only 4) group of dancers like Alex, Ovik, Rado, Angelo and Leon. In Czech republic, Rumberos de Praga were noticed by public like a duo of Leon and Filip Drašar in 2009 – 2011, where they by their show represented Cuban rumba, Afrocuban folklore and timba at festivals like Danzarte 2009 (Spain), Slovakia „Hot Tatras 2010“. The Rumberos de Praga dance group will continue to spread Cuban culture with respect and enthusiasm for traditional and popular Cuban dances.

Entry 100 CZK (including welcome drink).

Club is opened from 18:00.
► WELCOME DRINK
► Reservation:
tel.: +420 776 795 166
email: rezervace@lamacumba.cz
www.lamacumba.cz
www.facebook.com/lamacumba.cz