Věrnostní karta

vernostni-karta

Pravidla pro získání a používání věrnostní nepřenosné magnetické karty

  • Věrnostní nepřenosnou magnetickou kartu získá návštěvník La Macumba po vyplnění dotazníku a zaplacení minimální částky 1000 Kč k nabití.
  • Používáním této věrnostní magnetické dobíjecí karty k platbám konzumace v La Macumba získává držitel karty slevu 10% a zároveň po dobu 1 měsíce od posledního dobití karty (minimálně však částkou 1000 Kč) vstup zdarma na akce pořádané barem La Macumba (příklad: dobití karty 3000 Kč = 3 měsíce vstup zdarma). Na akce pořádané jiným pořadatelem v baru La Macumba nelze uplatnit vstup zdarma.
  • V případě, že karta nebude použita v baru La Macumba po dobu delší 24 měsíců, bude tato karta zrušena a držitel karty bude upozorněn na zůstatek částky na kartě. V případě, že držitel karty nebude do 90 dnů osobně nebo písemně reagovat na výzvu k vyplacení zůstatku, propadne tento zůstatek baru La Macumba.
  • V případě odcizení nebo ztráty karty musí držitel toto nahlásit personálu La Macumba a po ověření totožnosti a zůstatku na kartě mu bude na jeho žádost vystavena nová karta za poplatek 300 Kč, na kterou bude převeden zůstatek z původní.


Přijetím nepřenosné magnetické slevové karty La Macumba vyjadřuje uživatel karty svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa, mail a telefonní číslo) byly zpracovávány a vedeny v databázi firmy Robaman s.r.o. jako provozovatele La Macumba. Tento souhlas je oprávněn uživatel kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane firma Robaman s.r.o. nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího. Dále má uživatel právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Při zpracovávání osobních údajů plní firma Robaman s.r.o povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby firma Robaman s.r.o  (zejména za účelem poskytování slev stálým návštěvníkům La Macumby a za účelem zasílání informací o pořádaných akcích) a tyto jsou řádně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám. Firma Robaman s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu v podmínkách užívání karty.